Шпаргалка. Аудит

Шпаргалка. Аудит

Товар архівний
повідомити коли з'явиться
Код: 137920
Автор: Петрашко Д.С.
Видавництво: Торсінг Харків
ISBN: 978-966-404-853-5
Формат: 60х90/16
Кількість сторінок: 32
Обкладинка: М'яка

Шпаргалка для студента Аудит (№73)     Зміст: 1.Сущность і визначення аудиту; 2. Виникнення аудиту і його розвиток в Україні та країнах СНД; 3. Відмінність аудиту від ревізії фінансово - господарської діяльності; 4. Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності; 5. Національні та міжнародні нормативи аудиту; 6. Класифікація аудиту; 7. Мета зовнішнього аудиту; 8. Процедури, застосовувані в зовнішньому аудиті; 9. Організація управління аудитом в Україні; 10.Подготовка і сертифікація аудиторів; 11. Порядок створення аудиторських фірм; 12. Процедури вибору замовника та укладання договору; 13.Функціональние задачі аудиту; 14. Оплата аудиторських послуг; 15. Основні принципи, що регулюють аудит; 16. Професійна етика аудиторів; 17.Права, обов'язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм; 18. Організація праці аудитора; 19. Етапи проведення аудиту; 20. Критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності; 21. Аудит споріднених сторін; 22. Аудит облікових оцінок; 23. Економічний аналіз аудиторських послуг; 24. Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і відбуваються після дати складання фінансової звітності; 25. Аудит фінансового стану підприємства; 26. Аудит фінансових результатів; 27. Особливості аудиту інвестиційної діяльності; 28. Сутність аудиторського ризику та його види; 29. Методика визначення аудиторського ризику; 30. Сутність і взаємозв'язок аудиторської перевірки з ризиком; 31. Оцінка помилок і ризику в аудиторській діяльності; 32. Визначення помилок і шахрайства; 33. Відповідальність керівництва підприємства і аудитора; 34. Оцінка помилок і шахрайства; 35. Дії аудиторів у разі виявлення шахрайства та помилок; 36. Визначення цілей і процес аудиторської вибірки; 37. Визначення сукупності й одиниці вибірки допустимих відхилень; 38. Визначення розміру вибірки; 39. Визначення методу вибірки; 40. Загальний план аудиту; 41. Аудиторська програма; 42. Стадії та процедури аудиту; 43. Поняття аудиторських доказів (свідчень); 44. Джерела отримання аудиторських доказів; 45. Процедури і прийоми отримання аудиторських доказів;  46. Загальне поняття та мета складання робочих документів аудитора; 47. Сутність аудиторського висновку та звіту; 48. Види аудиторських висновків; 49. Варіанти складання аудиторського висновку; 50. Аудит обліку операцій з основними засобами; 51. Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів; 52. Аудит ремонту основних засобів; 53. Аудит обліку нематеріальних активів; 54. Аудит обліку грошових коштів; 55. Аудит обліку грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку; 56. Аудит обліку наявності валютних коштів та їх руху;  57. Аудит обліку підзвітних сум; 58. Аудит обліку експортних та імпортних операцій; 59. Аудит обліку вексельних операцій; 60. Аудит дебіторської заборгованості; 61. Аудит обліку запасів; 62. Аудит обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МБП); 63. Аудит обліку готової продукції та її реалізації; 64. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг; 65. Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються; 66. Аудит кредиторської заборгованості.   

Книги цього видавництва

Книги з категорії "Аудит"

Відгуки

До даного товару ще немає відгуків. Ви можете бути першим!

Щоб залишити відгук під своїм логіном, увійдіть або зареєструйтеся.